19/08/2015 3:53:21 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận gắn với phát triển du lịch
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1316/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận gắn với phát triển du lịch.

Phạm vi lập quy hoạch gồm: Không gian được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, bao gồm khu vực di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận thuộc ranh giới hành chính các xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Khang, Vĩnh Ninh, thị trấn Vĩnh Lộc, thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Với quy mô 5.078,5ha, gồm vùng lõi và vùng đệm. Vùng lõi rộng 155,5 ha, gồm 3 hợp phần của khu Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ là: Thành Nội, La Thành và Đàn tế Nam Giao. Vùng đệm rộng 4.923 ha, gồm: 

Di tích quốc gia, cấp tỉnh và các công trình tôn giáo tín ngưỡng (gồm cả khu bảo vệ I và II) rộng 54,87 ha (trong đó Ly Cung chiếm diện tích 4,03ha).

Khu vực cảnh quan đồi, núi, sông hồ có mối quan hệ với di sản thế giới Thành Nhà Hồ; khu vực phát huy giá trị di tích phục vụ du lịch; thị trấn Vĩnh Lộc; làng xã và đồng ruộng, 4.868,13 ha.

Thành Nội

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận gắn với phát triển du lịch gồm các nội dung chính như: 

Quy hoạch không gian bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ với việc phân các vùng chức năng: Vùng lõi, vùng đệm và vùng không gian, kiến trúc cảnh quan có liên quan trực tiếp đến di sản thế giới Thành Nhà Hồ.

Quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan nổi bật với việc hình thành  02 trục di sản quan trọng nối liền Thành Nhà Hồ với di tích đàn tế Nam Giao (trục dọc) và trục ngang kết nối Thành Nhà Hồ với sông Mã, La thành phía Tây.  Đối với không gian vùng lõi: Đảm bảo bảo tồn nguyên trạng đối với tường thành và cổng thành, tu bổ các đoạn tường thành, cổng bị hư hỏng theo nguyên gốc; Phục hồi phần hào nước chạy xung quanh thành dựa trên dấu vết hào nước hiện còn và kết quả khai quật khảo cổ; Tiến hành khai quật khảo cổ một cách toàn diện khu vực Thành Nội để phát hiện vị trí, quy mô và chức năng của các công trình kiến trúc đã mất. Phục dựng Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu và các công trình khác khi có đủ cơ sở khoa học nhằm giới thiệu Thành Nội; Bảo tồn, khôi phục các đoạn La Thành hiện còn và cho trồng tre gai bên ngoài La Thành; Tiếp tục khai quật khảo cổ đàn tế Nam Giao lấy cơ sở dữ liệu tái hiện lễ tế. Tôn tạo khu vực nền 1 (Viên đàn),...

Tổng thể Đàn Nam Giao

Đối với không gian vùng đệm: Đối với khu vực trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc không được xây dựng công trình với mật độ cao (mật độ xây dựng 30 - 45%), không được xây cao quá 3 tầng và hiện đại; Hạn chế xây dựng trên tuyến đường Hòe Nhai (từ Thành Nhà Hồ đến núi Đún), khống chế mật độ xây dựng (tối đa 35%), chiều cao không quá 12m;  Bảo tồn không gian, kiến trúc cảnh quan các làng truyền thống: Xuân Giai, Tây Giai, Đông Môn. Bảo tồn kiến trúc nhà ở trong làng theo hình thức nhà ở truyền thống nông thôn vùng đồng bằng Bắc Trung bộ, chiều cao nhà không quá 7m, mái dốc,... 

Mục tiêu của quy hoạch nhằm bảo tồn phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và bảo vệ cảnh quan, môi trường khu di sản; kết nối các điểm tham quan di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc biệt của khu vực Bắc Trung bộ; tạo căn cứ pháp lý cho công tác quản lý và triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo, chỉnh trang tổng thế khu di tích theo quy hoạch được duyệt. Xây dựng quy định quản lý, bảo vệ và kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu di tích Thành Nhà Hồ.

Theo: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ