01/12/2022 10:39:39 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Báo cáo trình diễn kết quả phục dựng bài bản Nhã nhạc Tam Thiên và tập huấn các trích đoạn tuồng
Ngày 30/11, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội – Huế), các nghệ sỹ và nhạc công Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã tổ chức trình diễn báo cáo kết quả phục dựng bài bản Nhã nhạc Tam Thiên và các trích đoạn tuồng sau một thời gian tập huấn cho nghệ sỹ thuộc Nhà hát.
Báo cáo trình diễn bài bản Nhã nhạc Tam Thiên
Báo cáo trình diễn bài bản Nhã nhạc Tam Thiên

Bài bản Nhã nhạc Tam Thiên đã được phòng Nghiên cứu - Ứng dụng thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế lập hồ sơ khoa học trên cơ sơ điền giả, phỏng vấn nghệ nhân, ký âm, phân tích và hệ thống bài bản theo quy chuẩn. Năm 2011, hồ sơ đã báo cáo nghiệm thu và được Hội đồng khoa học & Nghệ thuật Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông qua. Việc phục dựng bài bản này được thực hiện theo kế hoạch hàng năm của Nhà hát.

Một cảnh trong trích đoạn tuồng: Kim Lân biệt mẹ

Tại buổi báo cáo này, ba trích đoạn tuồng gồm: Kim Lân biệt mẹ, Ôn Đình chém Tá (trích trong vở tuồng Sơn Hậu) và Thần nữ dân ngũ linh kỳ (trích trong vở tuồng Đàng chinh Tây) cũng đã được các nghệ sỹ lựa chọn để báo cáo.

Sau khi báo cáo, bài bản Nhã nhạc Tam Thiên và những trích đoạn tuồng nói trên sẽ được đưa vào biểu diễn để giới thiệu đến du khách tại Nhà hát Duyệt Thị Đường và các khu di sản thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

Trọng Bình