05/05/2022 9:04:48 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trưng bày, triển lãm cây kiểng, phong lan
Trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (10/6/1982 - 10/6/2022). Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) tổ chức thực hiện chương trình Triển lãm cây kiểng, phong lan tại vườn thượng uyển Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ khu vực Đại Nội Huế.

Thông tin chi tiết về triển lãm này vui lòng xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 THÔNG TIN TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM CÂY KIỂNG, PHONG LAN ()