22/05/2022 11:58:22 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trưng bày, triển lãm cây kiểng, phong lan
Chào mừng Tuần lễ Festival với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” diễn ra từ 25/6 đến 30/6/2022; Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (10/6/1982 - 10/6/2022). Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) tổ chức Trưng bayg triển lãm cây kiểng, phong lan tại vườn thượng uyển Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ khu vực Đại Nội Huế . Thời gian từ 20/6 đến 25/6/2022

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc điều chỉnh thòi gian tổ chức trưng bày, triển lãm cây kiểng, phong lan

       Chào mừng Tuần lễ Festival với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” diễn ra từ 25/6 đến 30/6/2022; Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (10/6/1982 - 10/6/2022). Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) tổ chức thực hiện chương trình Triển lãm cây kiểng, phong lan tại vườn thượng uyển Thiệu Phương, Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ khu vực Đại Nội Huế. Thời gian từ 20/6 đến 25/6/2022

Trung tâm thông báo thời gian tổ chức triển lãm, điều chỉnh như sau:

  1. Thời gian tổ chức (điều chỉnh)

- Khai mạc triển lãm: ngày 20 tháng 6 năm 2022.

- Bế mạc triển lãm: ngày 25 tháng 6 năm 2022.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 THÔNG BÁO SỐ 2 ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM CÂY KIỂNG, PHONG LAN ()