• LĂNG KHẢI ĐỊNH VỚI ĐÔI NÉT VỀ PHONG THỦY
  05/04/2022 5:06:25 CH
  Lăng Khải Định khởi xây từ năm Canh Thân (1920), hoàn thành năm Tân Mùi (1931) ở làng Châu Chữ, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, có tên chính thức là Ứng Lăng. Vì trước lăng có khe Châu Ê chảy qua nên trước đây người dân Huế cũng gọi là lăng Châu Ê.
 • HUẾ - 1 ĐIỂM ĐẾN 5 DI SẢN
  16/09/2019 10:21:44 SA
  Lịch sử đã đặt Huế vào vị trí trung tâm văn hóa - chính trị của xứ Đàng Trong thời chúa Nguyễn (1558 - 1777), của triều Tây Sơn (1778 - 1802) rồi kinh đô của cả nước thời các vua Nguyễn (1802- 1945).
 • TRÙNG TU PHỤC HỒI CÁC CỬA KINH THÀNH HUẾ
  25/05/2019 5:26:51 CH
  Kinh thành Huế là một trong những di tích rất quan trọng của quần thể di tích cố đô, đã được ghi tên vào Danh mục Di sản Thế giới. Tuy nhiên, trải qua thời gian với các tác động khách quan và chủ quan, di tích này đang ở trong tình trạng xuống cấp khá nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống cửa thành. Trong những nỗ lực nhằm bảo tồn di tích Kinh thành đồng thời góp phần tạo nên một diện mạo mới cho Huế trong Festival 2004, ngày 02/10/2003, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt quyết định số 2885/QĐ-UB cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tiến hành trùng tu các cửa Chánh Bắc, cửa Thể Nhơn và cửa Đông Nam. Năm 2004, các dự án trên đã hoàn thành. ...
 • Về niên đại và cách dùng từ "Việt cố" trên bia mộ
  12/11/2018 8:41:51 SA
  (Khảo sát, đối chiếu qua nguồn tư liệu thực tế hiện tồn) của Võ Vinh Quang – Đỗ Minh Điền
 • RỒNG - PHƯỢNG TRONG NGHỆ THUẬT THỜI NGUYỄN
  05/09/2018 9:51:07 CH
  Huế là kinh đô cuối cùng của Việt Nam dưới thời quân chủ, được các chúa Nguyễn chọn làm thủ phủ của Đàng Trong (1636-1775), rồi kinh đô của vương triều Tây Sơn (1788-1801), kinh đô của vương triều Nguyễn (1802-1945), vùng đất này đã có quá trình hội tụ, bồi đắp và tỏa sáng khi đóng vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa của Việt Nam suốt giai đoạn từ cuối thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XX. Trong giai đoạn này, Huế giữ vị thế là đầu tàu của nền nghệ thuật dân tộc, cả nghệ thuật cung đình cao sang, quý phái và nghệ thuật dân gian sinh động, phong phú.
 • 43 NĂM PHỤC HƯNG DI SẢN VĂN HÓA CỐ ĐÔ HUẾ - TỪ CỨU NGUY KHẨN CẤP ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  04/09/2018 8:01:11 SA
  Nhân kỷ niệm 25 năm Huế được công nhận di sản thế giới đầu tiên (1993-2018), bài viết này xin khái quát lại quá trình phục hưng các giá trị di sản văn hóa của cố đô, những thành tựu và kết quả đạt được cùng một số bài học kinh nghiệm mà chúng tôi sơ bộ tổng kết.
 • SẮC PHONG TRIỀU NGUYỄN Ở THỪA THIÊN HUẾ VÀ SÁCH THƯ MỤC ĐỀ YẾU
  14/05/2018 3:14:27 CH
  Nhằm đưa đến cho độc giả, các nhà nghiên cứu và những cá nhân, tổ chức quan tâm cái nhìn tổng quan về nguồn văn bản sắc phong ở Thừa Thiên Huế, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã nỗ lực tiến hành công tác lập phiếu thư mục đề yếu sắc phong có trên địa bàn. Công trình tổng hợp thư mục đề yếu của 2.198 sắc phong này là kết quả của quá trình số hóa, lập phiếu thư mục của chúng tôi trên cơ sở hơn 10 năm tiến hành số hóa văn bản Hán Nôm ở nhiều làng xã của tỉnh nhà.
 • VƯỜN HUẾ VÀ THÚ CHƠI KIỂNG Ở HUẾ
  18/04/2018 6:48:11 CH
  Sinh thời, nhà Việt Nam học nổi tiếng, giáo sư Trần Quốc Vượng có một nhận xét rất độc đáo về Huế trong tương quan với các đô thị lớn của đất nước ở ba miền: “Nếu Hà Nội là một đô thị hướng nội, Sài Gòn là một cảng thị thì Huế lại là một thành phố vườn, thành phố thơ”.

    << < 1 2 3 4 5 > >>