• Châu bản triều nguyễn – di sản tư liệu thế giới
  01/04/2022 3:10:15 CH
  Với những giá trị nổi bật đáp ứng khá đầy đủ các tiêu chí về hình thức và nội dung như tính độc đáo, xác thực, tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế, tháng 5/2014, Châu bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
 • Bản tấu của Bộ Lễ ngày 10 tháng 5 năm Thành Thái thứ 6 (1894) về việc lập đàn và các nghi thức của lễ tế đàn Âm Hồn
  Châu bản triều Nguyễn về lễ tế đàn âm hồn tại Huế
  01/04/2022 3:08:37 CH
  Ngày 23 tháng 5 âm lịch hàng năm người dân Huế từ nội thành cho đến vùng thôn quê, từ các gia đình Hoàng tộc cũ cho đến người lao động bình dân đều làm mâm cỗ cúng âm hồn để tưởng nhớ một sự kiện đau thương của Huế, ngày Kinh đô thất thủ năm 1885. Ngày này được xem như một ngày giỗ chung của toàn dân xứ Huế.
 • Một bản tấu của đình thần bàn về việc tiếp xứ bộ nước Xiêm (Thái Lan)
  Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới
  19/12/2019 8:32:43 SA
  Với những giá trị nổi bật đáp ứng khá đầy đủ các tiêu chí về hình thức và nội dung như tính độc đáo, xác thực, tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế, tháng 5/2014, Châu bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.