31/01/2023 4:03:47 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Lễ "Tết trồng cây" năm 2023
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời về trồng cây, trồng rừng, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi “Trồng 01 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm triển khai thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh” trong năm 2023.

Trong không khí của những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, sáng nay 31/01/2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế tổ chức hoạt động Tết trồng cây tại Lăng Hoàng đế Thiệu Trị thuộc thành phố Huế với hơn 200 viên chức và người lao động.

Cây xanh được trồng ở đây cũng như các lần sau sẽ trồng các loại cây gỗ quý (loại cây thông, lim xanh, …), lâu năm để phục vụ cho công tác trùng tu về sau tạo môi trường cảnh quan xung quanh khu vực di tích, đặc biệt là các khu vực thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời về trồng cây, trồng rừng, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi “Trồng 01 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm triển khai thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh” trong năm 2023.

Hôm nay, tại khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lăng vua Thiệu Trị, Trung tâm triển khai trồng trên 3.000 cây giống Lim xanh và Thông (do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hỗ trợ), trên diện tích hơn 20.000m2, tập trung chủ yếu tại các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lăng vua Gia Long, lăng vua Thiệu Trị và lăng vua Đồng Khánh.

Bảo Minh
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế