05/04/2022 5:18:15 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ KINH PHÍ PHỤC HỒI, TU BỔ DI TÍCH ĐIỆN HÒN CHÉN (HUỆ NAM)
Điện Hòn Chén (điện Huệ Nam), một di tích tôn giáo tín ngưỡng có vị trí quan trọng trong quần thể di tích cố đô Huế. Ðiện Hòn Chén là nơi ngày xưa người Chàm thờ nữ thần PoNagar, sau đó người Việt theo Thiên Tiên Thánh Giáo tiếp tục thờ bà với danh xưng là Thánh Mẫu Thiên Y A Na.

Trải qua thời gian, nhiều công trình thuộc di tích điện Hòn Chén đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Để bảo tồn di sản văn hóa và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có lập dự án và mong muốn trùng tu di tích này bằng nguồn xã hội hóa. Từ năm 2014 đến nay, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đóng góp, tài trợ kinh phí để phục hồi, tu bổ di tích điện Hòn Chén, cụ thể như sau:

NĂM TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN

Từ năm 2014 đến năm 2017

Tập đoàn Quế Lâm Viên

50 Phú Mộng, Huế

110.000.000đ

Ông Nguyễn Hồng Lam

 

300.000.000đ

Bà Nguyễn Thị Nhật Phương

02 Nguyễn Hữu Huân, Huế

100.000.000đ

Ông Nguyễn Thiện Nhân

 

50.000.000đ

Ông Nam Duy Nguyễn

California

30.000.000đ

Một cá nhân dấu tên

Huế

60.000.000đ

Công ty CPTMDV Minh Dân

 

5.000.000đ

Bà Hồng Nhung

 

1.000.000đ

Công ty Phương Trang

 

500.000.000đ

Công ty Kim Nam Long

 

1.000.000.000đ

                                                       Cộng

2.156.000.000đ

Năm 2018

Công ty Kim Nam Long  

2.000.000.000đ

Ông Trần Xuân Cường  

200.000.000đ

Ông Nguyễn Anh Khôi  

100.000.000đ

Bà Lê Thị Nha Trang California

100.000.000đ

Ông Đặng Anh Tuấn Học viện CSND

2.000.000đ

Bà Nguyễn Thị Minh Phương  

111.000.000đ

                                                      Cộng

2.513.000.000đ

Năm 2019

Một gia đình ở Quảng Nam  

200.000.000đ

Công ty Ecpay và các công ty Tpai Group  

100.000.000đ

Công đức ủng hộ để góp phần trùng tu di tích dịp lễ hội điện Huệ Nam tháng 3 năm Kỷ Hợi (2019)

(Xin xem thông tin chi tiết tại đây)

 

98.400.000đ

                                                       Cộng

398.400.000đ

                                                                         TỔNG CỘNG

5.067.400.000đ

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRÙNG TU CÁC HẠNG MỤC VÀ SỐ TIỀN ĐÃ CHI

TÊN CÔNG TRÌNH

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRÙNG TU

ĐÃ CHI

Nhà Quan Thánh (Đã hoàn thành)

921.300.000đ

606.000.000đ

Dinh Ngũ Hành (Đã hoàn thành)

438.573.775đ

438.573.775đ

Minh Kính điện

12.325.000.000đ

3.000.000.000đ

(chi tạm ứng)

Cộng

13.684.873.775đ

4.044.573.775đ

Tổng dự toán để trùng tu các hạng mục: 13.684.873.775đ

Số tiền đã nhận: 5.067.400.000đ

Số tiền đã chi: 4.044.573.775đ

Còn lại: 1.022.826.225đ 

  Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng cảm ơn và ghi nhận tấm lòng của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí để trùng tu di tích điện Hòn Chén. Hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về mặt vật chất lẫn tinh thần để phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân được tốt hơn.

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ