15/04/2022 3:49:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
In trang 
Mũ quan triều Nguyễn- Áo Nhật Bình
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine đã đấu giá thành công hai cổ vật triều Nguyễn đang lưu lạc ở nước ngoài là mũ quan Triều Nguyễn với giá bán cuối cùng là 650.000 Euro và áo Nhật Bình với giá 160.000 Euro (chưa bao gồm thuế ) để đưa về nước nhằm mục đích bảo quản, lưu giữ, trưng bày giới thiệu đến công chúng, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.