Ngày
Từ Đến
10:00
Địa điểm : Nhà hát Duyệt Thị Đường
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :

Suất diễn: - Buổi sáng: 10h00- 10h35; - Buổi chiều: 15h00 -15h35

Giữa tháng 12/2003, Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của LHQ (UNESCO) công nhận Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hoá phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Ngày 31/1/2004 tại Paris thủ đô nước Pháp, lễ đón Bằng công nhận đã được tổ chức. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có một kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu được UNESCO công nhận - một vinh dự to lớn cho cả dân tộc Việt Nam nói chung và Huế nói riêng.