Ngày
Từ Đến
00:00
Địa điểm : 76 - Hàn Thuyên, Tp Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức : Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Số điện thoại :
Website
Email :